Välj en sida

Japan är ett riktigt intressant land i fråga om såväl minimalistisk och religiöst influerad finkultur som populärkulturella fenomen som fått stor spridning även i väst under de senaste decennierna. Det finns en språkbarriär som innebär att japanska verk ofta är mer särpräglade än i de länder som har samma amerikanska och europeiska inspirationskällor. I den här texten ska vi titta lite närmre på ett par olika kulturella företeelser från Japan som blivit riktiga stora exportframgångar och populära över nästan hela världen. Det är en särskild art design som ligger till grund för flera av dessa fenomen.

Söta tecknade och animerade figurer

manga, anime och karaoke förknippas med japansk populärkultur och är fenomen som nått framgång även hos oss. Manga och anime bygger på samma formspråk som kommer till uttryck som tecknade filmer och serier. Även många japanska dataspel är inspirerade av dessa uttrycksformer som dessutom inspirerat spelskapar från västvärlden. Karaoke är hos oss ett barfenomen, något man gärna gör i samband med en blöt utekväll. I Japan är det vanligt att även nyktra ungdomar och barnfamiljer ägnar sig åt karaoke. Kawaii är ett begrepp som måste nämnas i sammanhanget, det betyder, på ett ungefär, söt. Gulliga figurer dyker upp i många japanska sammanhang!

Ett speciellt sätt att umgås

Att bada badkar som umgänge är helt naturligt i Japan men framförallt är det de berömda varma källorna som lockar många att bada under sociala former. En typ av kultur som däremot inte riktigt fått fäste hos oss är att läsa skönlitteratur med hjälp av särskilda mobiltelefoner. Det är något man gjort i Japan under många år, ofta prenumererar man på berättelser som publiceras kapitel för kapitel. Japanska ungdomar är kända för att gärna skapa kostymer som är inspirerade av kända figurer inom popkulturen, även i Sverige finns det särskilda konvent man kan besöka om man är intresserad av detta.

Divi