Välj en sida

Dessa adliga krigare i Japan känner vi igen från ett flertal filmer, men vilka var de egentligen? Vem kunde bli samuraj och vad hade de för uppgifter? Deras ideal anses faktiskt vara en av grundstenarna till Japans framgångar efter andra världskriget. Deras ideal att tjäna sin herre har en månghundraårig historia och under lång tid var de den ledande samhällsklassen i Japan. Det de flesta av oss känner till av samurajerna är det som presenteras för oss i de många samurajfilmer som finns. Litteratur som ger oss fakta om dem finns det inte mycket av utan istället kan man läsa olika hjälteberättelser där samurajerna har huvudrollerna. För att komma samurajerna närmare bör man även känna till deras förhållanden med shogun, ninja och det övriga samhället i Japan. Det finns fortfarande ett antal samurajer i Japan och med stolthet över titeln återupplivar de vissa traditioner genom speciella skådespel. Även deras stridskonst lever kvar i olika moderna budoarter.

Historia och uppkomst

Begreppet samuraj kom troligtvis till på 700- talet. De modiga krigarna vigde sig liv till att tjäna, vanligtvis en länsherre. Det fanns dock samurajer utan herre. Samurejerna kallades ofta pilbågsfamiljer eftersom deras viktigaste vapen var pilbågen. Att bakgrunden till samurajväsendets uppkomst är något oklar beror på avsaknaden av litteratur. Istället finns ett stort antal berättelser om hjältar som var lojala och modiga. Heder och ära styrde deras liv och det ansågs som mycket fegt att medvetet ta död på en häst och en skam ifall man flydde från en strid. Före en strid mötte man motståndaren och presenterade sig själv och sin familj för denne. Man informerade även motståndaren om sina egna bedrifter. Därefter kunde striden börja och vanligtvis gick den till så att båda satte av sina hästar i galopp mot varandra samtidigt som man avlossade pilar mot motståndaren. Om ingen vann denna strid fortsatte man sedan striden med svärd. Samurajerna tillhörde den högre samhällsklassen och gjorde det ända fram till mitten av 1800-talet. Tidigare hade de tjänat under shogun men när den sista shogun avsattes och kejsare tog över makten förlorade samurajerna många av de privilegier som de haft under flera århundraden.

Samurajer och ninjas

Det bästa sättet att förstå vilka samurajerna var är faktiskt att läsa de olika hjälteberättelser som finns. Många av de filmer som finns har även de ett stycke sanning. Om du vill förstå samurajerna och lära dig mer om dem är ett tips att slå dig ner i din soffa och se olika filmer om dem. Även om det är påhittade historier kanske du ser på dem med ett annat öga när du vet att de har existerat i verkligheten och de finns fortfarande. Till vardags lever de som oss andra men emellanåt samlas de och spelar upp sitt skådespel för att minnas och hålla liv vid samurajväsendet. Förutom samurajerna finns även ninjas, som också är berömda och populära krigare. Även kring dem vilar en myt och de avbildas lika ofta som samurajer i moderna filmer. Ninja kom ur de lägre samhällsklasserna medan samurajerna var de adliga. På grund av detta finns det ännu mindre skriven litteratur om ninja. Vanligtvis hyrde en ninja ut sina tjänster mot betalning.

Divi